Pentua harkitsevalle

Kasvattajana tulen panostamaan paljon pentujen ensimmäisiin viikkoihin rakentaen niille ja niiden omistajille parhaan mahdollisen alun ja tulevaisuuden yhteisellä taipaleellaan. Vastuuni kasvattajana ei pääty siihen, kun pentu on uuden perheensä kera luotsattu ovesta ulos ja auton takavalot kadonneet tienmutkan taa.

Kasvateilleni pyrin löytämään kodit, joissa ymmärretään koiranomistajan vastuu ja tiedostetaan mitä koiran omistaminen tuo tullessaan: koiran hankinta ei saa olla hetken mielijohde, kääpiösnautserikin pitkäikäisenä rotuna tulee olemaan osa omistajansa elämää todennäköisesti seuraavat 10-12 vuotta. Aktiivisena ja turkiltaan hieman työteliäänä rotuna kääpiösnautseri ei sovellu kaikille nelijalkaiseksi parhaaksi ystäväksi. Rotuun ja rodun eri yksilöihin on hyvä tutustua etukäteen ja varmistua sopiiko rotu ominaisuuksiltaan juuri sinulle. Koiriini saa tulla tutustumaan meille kotiin ja kerron myös mielelläni lisää rodusta.

Jokainen pentu on vasta raakile ja luovutusikäisinä uusiin koteihin lähtiessään kesken kehityksen. Näin ollen en pysty lupaamaan pennuista tulevia näyttelytähtiä tai kovan luokan kisakoiria. Kuuntelen jokaisen pennunostajan toiveita luonteen ja tulevaisuuden suunnitelmien suhteen pyrkien löytämään yksilön, joka sopii ominaisuuksiltaan parhaiten tulevalle omistajalle.
Ulkomuodollisesti lupaavien kasvattieni kohdalla toivon löytäväni niille kodit, joissa niitä käytettäisiin edes pari kertaa näyttelyissä hakemassa laatuarvostelu – näyttelyharrastuksesta innostuneille omistajille tarjoan mahdollisuuksien mukaan mielelläni kyydin, seuraa ja tsemppauksia näyttelypaikalla, autan myös kasvattieni esittämisessä omistajan näin halutessa. Kilpailutuloksia tärkeämpää on kuitenkin löytää kullekin pennulle koti, jossa se saa elää laadukasta koiranelämää rakastettuna perheenjäsenenä.

Kasvattini ovat minulle tärkeitä ja tulevaa kasvatustyötä silmällä pitäen haluan olla perillä kasvattieni kehittymisestä ja kuulumisista. Kasvattieni terveystiedot ovat minulle ensiarvoisen tärkeitä pyrkiessäni kasvattamaan terveitä kääpiösnautsereita: pentujen terveys kertoo kuinka olen onnistunut tavoitteessani ainakin kyseisen pentueen osalta. Vain tällä tavalla pysyn selvillä kasvatustyöni laadukkuudesta ja pystyn puuttumaan jo yhdistelmiä miettiessä kasvatuksessani mahdollisesti ilmenneisiin ongelmiin. Kasvattieni tulevilta kodeilta toivonkin ennen kaikkea yhteistyökykyä ja kiinnostusta pitää kasvattajaan yhteyttä.

Toivon, että kasvattini silmät silmäpeilataan 2-3 vuoden iässä. Korvaan omistajalle silmätarkastuksen aiheuttamat eläinlääkärikulut. Rodussa on perinnöllisiä silmäsairauksia, jonka vuoksi pidän silmien tutkimista tärkeänä. Muut terveystutkimukset ovat vain plussaa: saan näin arvokasta tietoa kasvateistani, mutta tiedosta hyötyy myös omistaja, muut rodun harrastajat ja kasvattajat.

Kääpiösnautseria harkitessasi perehdythän etukäteen rodun turkinhoidollisiin erityistarpeisiin! Kääpiösnautseri on trimmattava säännöllisesti nyppimällä vähintään 3-4 kertaa vuodessa turkin ja koiran hyvinvoinnin ylläpitämiseksi. Erityisesti runsaskasvuinen pohjavilla voi joillakin yksilöillä tuottaa ongelmia, ja sen lyhyenä pitäminen vaatii erityisesti pentuaikana viikoittaista työtä, säännöllisen työn kuitenkin lopulta palkitessa tekijänsä. Parin kuukauden välein tehtävä välisiistiminen ylläpitää koiran rodunomaista ulkonäköä pitäen myös esimerkiksi nivusalueen hygienian kunnossa.
Neuvon turkinhoidossa ja tarvittaessa opetan omistajan ylläpitämään koiransa turkkia nyppimällä. Trimmaan mielelläni omat kasvattini.

Pennuista en ota varauksia pelkän sähköpostin tai puhelinkeskustelun perusteella. Jotta löytäisin kasvateilleni juuri niille sopivat kodit haluan tavata pennunostajat etukäteen. Samalla pentueistani kiinnostuneilla on mahdollisuus tutustua koiriini, pentuihin, kasvattajaan ja pentujen kasvuympäristöön. Myyntipäätöksen teen vasta tapaamisen jälkeen.
Myyntisopimus tehdään aina kirjallisena käyttäen Kennelliiton virallisia sopimuskaavakkeita.

Kiinnostaako sijoituskoira?

Mikä on sijoituskoira?

Pidän koiramäärän kotona pienenä, jotta kaikille koirilleni on riittävästi yhteistä aikaa ja niiden yksilölliset tarpeet pystytään huomioimaan. Tästä syystä tulen sijoittamaan pentueen lupaavimman pennun yhteistyökykyiseen kotiin. Haluan kaikkien kasvatuksessa käyttämieni koirien saavan elää kodikkaassa ympäristössä koiranelämää rakastettuina perheenjäseninä.

Sijoituskoira on käytännössä ulkonäöltä ja luonteelta pentueen potentiaalisin pentu rodun jalostuksen tulevaisuutta ajatellen. Sijoituskoira elää haltijalleen sijoitettuna, jotta kasvatustyötä voisi jatkaa kyseisen koiran kautta. Se on kasvattajalle arvokas satsaus tulevaisuuteen, mutta haltijalleen käytännössä kuin oma koira. Sijoituskoiraa ei pidä ottaa puoli-ilmaisena koirana, vaan siihen liittyy suuri vastuu. Haltijalta toivotaan omaa kiinnostusta koiraharrastusta kohtaan.
Kasvattajan ja koiran haltijan toimiessa yhteisymmärryksessä samojen päämäärien ympärillä on sijoituskoiran ottaminen parhaimmillaan loistava tilaisuus päästä sisälle rotuun ja koiraharrastukseen. Mikäli toivot ensisijaisesti seuralaista kotikoiraksi etkä ole kiinnostunut virallisista näyttelyistä ja muista harrastuslajeista sijoituskoira ei ole sinulle sopiva vaihtoehto.
Otan sijoituskoirasta vakuusmaksun, joka palautetaan mikäli koiraa käytetään jalostukseen.

Sijoitussopimus tehdään aina kirjallisena käyttäen Kennelliiton virallisia sopimuskaavakkeita.

Päivitetty